แหล่งข้อมูล

Narongrit Inta, Hemophilia testimonial

ทำความรู้จัก ฮีโมฟีเลีย โรคเลือดออกง่ายแต่หยุดยาก

 รายการ Health Me Please ตอน โรคฮีโมฟีเลีย

 รายการ เพชฌฆาตเงียบ ตอน โรคฮีโมฟีเลีย EP1

 รายการ เพชฌฆาตเงียบ ตอน โรคฮีโมฟีเลีย EP2

 รายการ เพชฌฆาตเงียบ ตอน โรคฮีโมฟีเลีย EP3

 รายการคนสู้โรค ตอนผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

   โรคฮีโมฟีเลีย คืออะไร 1

   โรคฮีโมฟีเลีย คืออะไร 2

 

   ฮีโมฟีเลีย ฉีดแฟคเตอร์ด้วยตัวเอง

  

 

 

 

 

 

 

© 2020. All Rights Reserved.